Jesteśmy Preparation Centre

Przygotowujemy kandydatów do egzaminów Cambridge English, a następnie zgłaszamy na wybrane przez naszych uczniów egzaminy Cambridge English do autoryzowanego centrum egzaminacyjnego.

Dlaczego Cambridge English Qualifications?

→ uznawane są przez tysiące uczelni i pracodawców na całym świecie jako rzetelne potwierdzenie znajomości języka angielskiego

→ Cambridge English Qualifications to egzaminy dopasowane indywidualnie do każdego ze względu na szeroki wachlarz wyboru

→ egzaminy są tworzone zgodnie z najnowszymi badaniami w dziedzinie efektywnego testowania i nauczania języka obcego

→ to pewność rozwoju naszych umiejętności językowych

Egzaminy Cambridge English to uzyskanie renomowanych i uznawanych na całym świecie certyfikatów, które poświadczają zarówno znajomość języka angielskiego, jak również i posiadanie innych kwalifikacji zawodowych. Nasze Centrum Przygotowawcze oferuje następujące egzaminy Cambridge English.

1. Egzaminy dla dzieci

Egzaminy Young Learners (YLE) stworzono po to, by móc ocenić, w jakim stopniu dzieci między 7 a 12 rokiem życia opanowały język angielski. Co ważne, odbywają się one w dowolnym czasie, wybranym przez naszą szkołę. Oferujemy egzaminy na trzech poziomach zaawansowania:

2. Egzaminy dla młodzieży

Egzaminy te skierowane są dla młodzieży w wieku 11-17 lat. Ich tematyka jest tak skonstruowana, by odpowiadać na zainteresowania i doświadczenia życiowe tej grupy wiekowej. Oferowane są na trzech poziomach:

3. Egzaminy z języka angielskiego ogólnego

Są to egzaminy należące do głównej grupy oferowanych przez Uniwersytet Cambridge. Certyfikaty z języka angielskiego skierowane są dla biznesu, umożliwiając opanowanie umiejętności oraz słownictwa niezbędnego do skutecznego funkcjonowania w środowisku pracy.
Oferujemy egzaminy na trzech poziomach zaawansowania: